Πανεπιστήμιο Κρήτης | Ε.ΔΙΒ.Ε.Α

Υποβολή Σεναρίου

Captain Covid-19

Επιτρεπτοί τύποι: pdf, docx, doc, jpg, png. Όριο: 5 MB.
Σε περίπτωση διάκρισης αποδέχομαι να δημοσιοποιηθούν τα εξής στοιχεία:
1. Μόνο το όνομα και η τάξη του σχολείου μου
2. Το όνομα και η τάξη του σχολείου μου και τα στοιχεία του εκπαιδευτικού/εκπαιδευτικών
3. Όλα τα στοιχεία του (2) και τα αρχικά των μαθητών (π.χ. Α.Χ.)
4. Όλα τα στοιχεία του (2) και τα πλήρη στοιχεία των μαθητών

Πανεπιστήμιο Κρήτης | Ε.ΔΙΒ.Ε.Α