Πανεπιστήμιο Κρήτης | Ε.ΔΙΒ.Ε.Α

 

Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Οδυσσέας

Η προθεσμία για υποβολή αίτησης για το πρόγραμμα επιμόρφωσης έχει λήξει.

Πανεπιστήμιο Κρήτης | Ε.ΔΙΒ.Ε.Α