Πανεπιστήμιο Κρήτης | Ε.ΔΙΒ.Ε.Α

4ο Διεθνές Συνέδριο «Artificial Intelligence - eLearning - eCreativity»

Η προθεσμία για υποβολή αίτησης για το πρόγραμμα επιμόρφωσης έχει λήξει.

Πανεπιστήμιο Κρήτης | Ε.ΔΙΒ.Ε.Α