Πανεπιστήμιο Κρήτης | Ε.ΔΙΒ.Ε.Α

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις στην Ψηφιακή Αφήγηση και στο 3D Animation / Augmented Reality στην εκπαίδευση

Η προθεσμία για υποβολή αίτησης για το πρόγραμμα επιμόρφωσης έχει λήξει.

Πανεπιστήμιο Κρήτης | Ε.ΔΙΒ.Ε.Α