Πανεπιστήμιο Κρήτης | Ε.ΔΙΒ.Ε.Α

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Αρχές και Μέθοδοι Εκπαίδευσης

Δηλώνω ότι:
  • Αποδέχομαι να αξιοποιηθούν τα ανωτέρω προσωπικά μου στοιχεία αποκλειστικά για ενημέρωση των επιμορφωτικών δράσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης / ΕΔΙΒΕΑ.

Πανεπιστήμιο Κρήτης | Ε.ΔΙΒ.Ε.Α