Πανεπιστήμιο Κρήτης | Ε.ΔΙΒ.Ε.Α

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Παιδαγωγικός σχεδιασμός μαθημάτων μέσω τηλεδιάσκεψης

Η προθεσμία για υποβολή αίτησης για το πρόγραμμα επιμόρφωσης έχει λήξει.

Πανεπιστήμιο Κρήτης | Ε.ΔΙΒ.Ε.Α